ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE COLLEGE | FOURTEENTH COLLEGE
» ABOUT US » ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE COLLEGE

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE COLLEGE

Pentadbiran dan pengurusan Kolej Empat Belas terdiri daripada

1 Pengetua

1 Penolong Pegawai Tadbir

2 Pembantu Tadbir (P/O)

1 Pembantu Operasi

1 Pembantu Awam

7 Felo

30 ahli MTM

Updated:: 11/07/2017 [zawiyah]

MEDIA SHARING

C1529907300