Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 | FOURTEENTH COLLEGE
» ACTIVITIES » Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015

ACTIVITIES

Event Title
Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015
Date
11 Sep 2017 - 26 Sep 2017
Time
08.00 - 05.00
Location
Sekitar Universiti Putra Malaysia
Event Summary
Sebagaimana maklum, Audit Pemantauan Semakan 2, Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 oleh pihak SIRIM akan diadakan pada 11 - 26 September 2017. Berikut adalah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang telah terpilih sebagai sampel/lokasi audit pada tahun ini, iaitu:

1. Pusat Jaminan Kualiti;
2. Pusat Kesihatan Universiti;
3. Pusat Transformasi Komuniti Universiti, Pejabat TNC JINM;
4. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri, Pejabat TNC JINM;
5. Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah;
6. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan, Pejabat TNC HEPA;
7. Pusat Sains Marin, Pejabat TNCPI;
8. Pusat Sumber Pendidikan Kanser, Pejabat TNC JINM;
9. Pusat Antarabangsa;
10. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa;
11. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen;
12. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi;
13. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Kampus Bintulu);
14. Bahagian Keselamatan;
15. Taman Pertanian Universiti;
16. Fakulti Kejuruteraan;
17. Fakulti Pertanian;
18. Fakulti Sains;
19. Fakulti Pengajian Alam Sekitar;
20. Fakulti Bahasa Moden;
21. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus Bintulu;
22. Institut Biosains;
23. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan;
24. Institut Kajian Perladangan;
25. Kolej Mohamad Rashid;
26. Kolej Kelima;
27.Kolej Kesebelas;
28. Kolej Kelima Belas;
29. Kolej Keenam Belas;

Updated:: 07/09/2017 [zawiyah]

MEDIA SHARING

FOURTEENTH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467418
0389467419
C1529907439