LIST OF FOURTEENTH COLLEGE FELLOW | FOURTEENTH COLLEGE
» ABOUT US » ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE COLLEGE » LIST OF FOURTEENTH COLLEGE FELLOW

LIST OF FOURTEENTH COLLEGE FELLOW

Felo-felo Kolej merupakan ahli-ahli pengurusan kolej yang bertanggungjawab membantu kolej membangunkan sahsiah dan kepemimpinan pelajar melalui aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar.

 

Senarai tugas felo adalah seperti berikut :

Menjadi penasihat jawatankuasa kecil peringkat kolej yang bertanggungjawab kepada aktiviti pelajar serta mengadakan perjumpaan bersama Jawatankuasa Kecil sekurang-kurang satu bulan sekali

  • Memenuhi 40 jam sebulan contact hours bersama pelajar dan perlu mendapatkan pengesahan Pengetua
  • Membantu Kolej dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dalam pembangunan akademik, sahsiah, menjaga keselamatan, kebajikan dan disiplin pelajar
  • Mengambil tindakan yang sewajarnya bila timbul sesuatu kecemasan, kemalangan, kesibukan ataupun apabila seseorang pelajar jatuh sakit
  • Sebagai saluran perhubungan antara staf dan pelajar di kolej untuk menwujudkan sesuatu persefahaman dan ketenteraman

                                                                 

                                                                    Sumber : Surat lantikan felo

 

 
 
 
 
 
 

Updated:: 14/02/2018 [zawiyah]

MEDIA SHARING

FOURTEENTH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467418
0389467419
C1529906980